Metodika Kepner-Tregoe

Semináře a konzultace česky
Nový webinář

Aktuálně

Webinář: Troubleshooting Simulator

Co je troubleshooting simulator?

 • prostředí pro nácvik systematického řešení simulovaných technických závad
 • učení prožitkem, s minimem teorie
 • nácvik efektivního řešení problému jednotlivcem i v týmu
 • okamžitá zpětná vazba o efektivnosti řešení
 • v češtině

Jak probíhá webinář?

 • online v rozsahu 2 x 4.5 hodiny

Pro koho je? Hlavně, ale nejen:

 • pro všechny řešitele technických problémů
 • expertní týmy
 • pracovníky ve výrobě, kteří mají jedinečnou možnost rozpoznat problém a předat jeho přesný popis

Je nutná znalost metodiky Kepner-Tregoe?

 • není

Zájem o další informace?

Volejte na +420 602 320 761 nebo pište prucha@kepner-tregoe.cz.

Česká verze Simulátoru

Mám pro vás zajímavou novinku: pro Českou republiku a Slovensko jsem připravil českou verzi Simulátoru pro nácvik systematického řešení technických problémů. Minimum výuky, maximum učení zážitkem.

Simulátor je on-line, takže zdokonalíme i týmovou spolupráci přes web. Simulátor je společným projektem společností Kepner-Tregoe a Sim4People.

Pro možnost využití pro vaši organizaci mne prosím kontaktujte.

Metodika Kepner-Tregoe

Metodika Kepner-Tregoe pro řešení problémůracionální rozhodování podporuje přímočaré uvažování, rozhodné jednání a zvládání složitých situací, které stojí před vaší organizací. Metodika obsahuje 4 postupy, které odpovídají typickým myšlenkovým pochodům.

Čtyři metody Kepner-Tregoe

Vyhodnocení situace

Co se opravdu děje? Jsem zodpovědný za řešení situace, která je pro mne nová, nepřehledná nebo složitá. Dostávám protichůdné informace. Jak nejrychleji pochopit o co jde a zjistit, odkud musím začít, jakými postupy a v jakém pořadí? Jaké další informace potřebuji?

Analýza problému (Root cause analýza)

Proč se to stalo? Neefektivní řešení problémů stojí organizace obrovské peníze. Většinou zbytečně. Klíč k nalezení příčiny je v kombinaci systematického postupu (od definice problému k ověření pravé příčiny) a expertních znalostí. Této metodě se říká také Root cause analýza.

Rozhodovací analýza

Nejlepší řešení? Úspěch rozhodnutí se zakládá už na jeho začátku, hned v prvním kroku: “Co je skutečným cílem mého rozhodování?” Krok se jmenuje “Definice rozhodnutí” a slouží jako opěrný bod celého dalšího postupu s využitím systematického myšlení.

Analýza rizik

Na co si máme dát pozor? Jak během 30 minut připravit jednoduchým způsobem upotřebitelný soupis všeho, co by mohlo zhatit moji důležitou aktivitu? Jak těmto nežádoucím jevům nejlépe zabránit? A co přesně budu dělat, pokud k něčemu nemilému přesto dojde?

Příklady využití metodiky K-T

Kde je pravá příčina?

 • Technická závada vyřadila z provozu výrobní linku. Potřetí stejná. Předchozí opravy už nás stály 350.000 Kč.
 • Kritická IT služba je již 2 hodiny mimo provoz. Potřebuji součinnost a koordinaci subdodavatelů. Všichni tvrdí “u nás OK”.
 • Kolegové mi už potřetí tento měsíc odevzdali špatné podklady a moje navazující činnost šla do koše. 
 • Stokrát zkontrolovaný a odladěný proces a přesto nahodile vyšší zmetkovitost.
 • Klíčový zákazník oznámil, že při další reklamaci vypoví smlouvu.

Rychlé nalezení pravé příčiny ušetří čas a peníze za zbytečné činnosti.

Jak si vybrat, co zvolit?

 • Mám vybrat nejlepšího kandidáta na klíčovou pozici nebo dodavatele do JIT procesu.
 • Jak nastavit vnitřní pravidla fungování oddělení, aby byla akceptovatelná? 
 • Jaký způsob odstranění závady je nejvhodnější? 

Výběr nejlepšího řešení proběhne na základě faktů, nikoliv dojmů. Bude zdokumentovaný v přehledné formě a já připravený moji volbu nebo doporučení vysvětlit a obhájit.

Máme problém, Houstone!

Tato věta z paluby Apolla 13 nastartovala v Houstonu systematické hledání příčiny náhlého poklesu napětí zdrojů elektřiny kosmického plavidla. Metodika Kepner-Tregoe byla základem postupu pracovníků NASA a pomohla bezpečnému návratu kosmické lodi na Zemi.

Kam přesunout 250 lidí a potřebnou techniku? 

Současné firemní prostory nám přestaly vyhovovat. Po dvou poradách užšího vedení firmy pořád nemáme jasno, kam se přestěhujeme. Na tenhle úkol jsme už všichni alergičtí a s blížícím se termínem pro rozhodnutí stoupá i nevraživost ke každému s jiným názorem.

Z pěti možností jsme se nějak dokázali shodnout na třech. Na minulé poradě, určené ke konečnému rozhodnutí, jsme se nehnuli z místa. Někteří kolegové začali brát diskusi velmi osobně a poradu jsme raději ukončili.

Věděla jsem, že je nejvyšší čas začít  postupovat jinak. Na následující poradě jsem si vzala slovo a s metodickou kartou Kepner-Tregoe v ruce jsem s kolegy krok po kroku prošla rozhodovací analýzou.

Ujasnili jsme si nejdůležitější požadavky (lokalita, dopravní přístupnost, cena). Každý názor byl vzat v úvahu a byl bez emocí a věcně probrán. Po zhruba hodině  bylo jasné, že jedno ze tří uvažovaných řešení našim požadavkům nevyhovuje a obě zbývající by byla vhodná.

K rozhodnutí jsme nakonec dospěli s pomocí úvahy nad riziky. Uznali jsme, že pravděpodobný budoucí rozvoj firmy, společně s rostoucím počtem nových zaměstnanců, se v jedné lokalitě nedá uskutečnit, zatímco zbývající alternativa takové nebezpečí nemá. 

Přestože původně měla každá ze tří variant svoje neústupné zastánce a odpůrce, nyní každý rozuměl důvodům našeho společného rozhodnutí. Bez pocitu prohry nebo křivdy, když nevyšla ta “jeho”. Dokumentace k našemu rozhodnutí nám posloužila také jako podklad pro prezentaci zaměstnancům.

Přínosy metodiky K-T

Pomáháme organizacím být efektivnějšími.

Metodika Kepner-Tregoe  pomáhá řešit složité situace efektivně, vyvarovat se chyb při řešení problémů a v důležitých rozhodnutích.

Výsledky se dostaví v úsporách času, v lepším využití zdrojů, v menším počtu chyb, v menším počtu provozních výpadků, a tím ve vyšším zisku.

 

 

Semináře metodiky K-T

Mám za sebou desítky seminářů a stovky vyškolených lidí mnoha profesí a oborů. Tito lidé nyní pomocí metod K-T úspěšně nalézají správné příčiny problémů, rozhodují se na základě faktů (nikoli emocí nebo dojmů), umějí zpracovat použitelnou analýzu rizik a složitou situaci vyřešit správnými kroky ve správném pořadí.

Veřejné semináře

Třídenní praktické školení pro max. 12 osob. Obsahuje všechny 4 postupy Kepner-Tregoe: vyhodnocení situace, analýza problému, rozhodovací analýza, analýza rizik.

Semináře na míru

Jedná se o nejefektivnější formát školení. Obsah a rozsah vytvoříme společně. Může být zaměřený na potřeby určitých rolí (řízení kvality, řízení IT služeb, troubleshooting atd.)

Simulátor

Praktické řešení simulovaných technických problémů. Učení prožitkem: reálná situace, týmová práce přes web, informace od zákazníka, logy, okamžitá zpětná vazba atd.

w

Konzultace

Pomohu s řešením situace. Jak? Povedu vás krok za krokem. Spojím vaše expertní znalosti s efektivní metodou. Vy jste odborníci na danou problematiku, K-T na systematický postup.

Otázky a odpovědi o semináři

Z čeho se seminář skládá?
Seminář je postavený na osvědčeném formátu vzdělávání dospělých. U každé probírané metody začneme úvodním případem a diskuzí o jeho možném řešení. Pak začneme krok po kroku řešit případ systematicky, podle metodiky Kepner-Tregoe. A ještě nejméně na jednom případu si právě naučenou metodu procvičíme.
Jaké znalosti a schopnosti získají účastníci?
 • Přímočaré uvažování.
 • Získávání relevantních informací o situaci – kladení přesných otázek a pozorné naslouchání.
 • Efektivní spolupráce v týmu pomocí společného přístupu k dané situaci a zavedenému názvosloví.
 • Schopnost rozpoznat, kdy je vhodné angažovat další osoby, aby byla zajištěna součinnost a kvalita řešení.
 • Aplikovat metodiku v praxi a eliminovat tak ztráty vlivem chyb.
Co si absolvent semináře odnese?
Absolvent si spolu s novými znalostmi a dovednostmi odnese následující:

 • Příručka k metodice Kepner-Tregoe
 • Metodické listy pro dokumentaci případů v papírové a elektronické verzi
 • Taháky do kapsy – referenční karty jednotlivých metod
 • Manažerský bestseller – kniha „New Rational Manager“
 • Licence k použití mobilní aplikace pro metodiku Kepner-Tregoe
 • Přístup do knihovny Kepner-Tregoe
Pro koho je seminář určený?

Postupy z metodiky Kepner-Tregoe jsou funkční ve všech oborech lidské činnosti. Využijí je odborníci, kteří řeší složité situace a musejí spolehlivě určovat příčiny odchylek od normálních stavů (poruchy, výpadky či snížení kvality). Dále je metodika přínosná pro vedoucí pracovníky týmů, kteří mají zájem na efektivním přístupu k řešení problémů a rozhodování v organizaci. 

Je možné přizpůsobit obsah semináře?

Obsah, strukturu a délku semináře lze přizpůsobit potřebám a požadavkům podle organizačního zařazení nebo odborného zaměření posluchačů.

Probíhá celý seminář v českém jazyce?
Ano. Výklad a veškeré materiály pro účastníky jsou přeloženy do češtiny.  K dispozici jsou ale i semináře v angličtině – podívejte se na vypsané termíny veřejných seminářů.

Ohlasy účastníků semináře

Kepner-Tregoe školení, které vedl lektor Jan Průcha, je definitivně jedno z nejlepších školení, co jsem zažila. Nejen svým obsahem, ale i formou jakou bylo vedeno. Během třídenního školení jsem se ani minutu nenudila a naopak – nikdy jsem neměla pocit že nestíhám sledovat. Studijní materiály byly výborně připraveny, navíc po skončení školení jsme obdrželi materiály s nimiž je možné dále pracovat a využívat je v praxi při strukturovaném řešení problémů. Samotná KT metoda je výborný prostředek pro všechny ty, kteří musí racionálně, na základě faktů, pochopit situaci, analyzovat problém a přijmout racionální rozhodnutí o následných krocích.
Gabriela Jakubíková

Manažerka kvality, Automotive

U Analýzy problému jsem byl překvapen já i celý tým, kam se celá věc pohnula a jak nakonec dopadla. V případě použití metody KT musím sám za sebe říci, že jsme dokázali vyřešit problém, který nás trápil více než půl roku a závěr byl naprosto nečekaný.

M. M.

Production Manager Operations, Automotive

Po absolvování semináře jsem začala využívat hlavně rozhodovací analýzu – jednoduchý, přímočarý a efektivní postup. Získala jsem jistotu, že moje rozhodnutí dávají smysl, protože jsou založena na faktech a mohu si je obhájit.
Markéta

Senior Manager

Děkuji za zaslané materiály i samotné školení – bylo to jedno z nejlépe praktiky využitelných, které jsem kdy absolvovala.
Jana

Byly to skvělé tři dny. Očekávání jsem měl vysoká (sám jsem dřív školil) a všechna byla naplněna. Lektor postupoval velmi efektivně. Získal jsem nové dovednosti a naučil se je používat v praxi. Pomohou mi zvýšit kvalitu, zákaznickou spokojenost, racionálně promýšlet složité situace a řídit rizika. V mojí organizaci bych školení doporučil manažerům a klíčovým technikům zákaznické podpory.

Michal Belák

IT Service Manager, Motorola Solutions

Semináře a konzultace pro společnosti

O mně

S metodikou Kepner-Tregoe (KT) jsem se potkal poprvé v roce 1991, na školení ve společnosti Hewlett-Packard (HP), kde jsem pracoval jako servisní technik počítačů. Po nějaké době HP hledalo dobrovolníky, kteří by se chtěli stát interními lektory KT. Licenci lektora jsem získal v roce 1995 a  od té doby jsem zorganizoval kurzy metodiky KT pro stovky techniků a manažerů v HP a dalších společnostech doma i v zahraničí. Zároveň jsem metodiku KT využíval ve vlastní technické a manažerské praxi.

Nyní propaguji, konzultuji a učím metodiku Kepner-Tregoe jako lektor a konzultant na volné noze. Jsem partnerem společnosti Kepner-Tregoe pro Českou a Slovenskou republiku.

Můj profesní životopis

Zajímavé články

Myslete jasně

Myslete jasně

Dokument od Gijse Verresta, dlouholetého konzultanta KT, o tom, proč lidé (a tím i organizace) trpí ledabylým myšlením a proč nemuselo dojít ke katastrofě japonské jaderné elektrárny Fukushima....

číst více

Kontakt

Jan Průcha

Jan Průcha
+420 602 320 761

prucha@kepner-tregoe.cz

Brabcova 2, Praha 4
IČ: 03473643

Máte-li zájem o cokoli v souvislosti s metodikou Kepner-Tregoe, jsem vám k dispozici na telefonu či emailu.

Nebo napište svůj požadavek do kontaktního formuláře.

Představení metodiky u vás

Přijedu v domluvený termín do vaší společnosti, představím vám stručně metodiku Kepner-Tregoe, výukové materiály a formy výuky. Zeptám se vás, v jakých případech nebo procesech je u vás prostor pro zlepšení a probereme možnosti  spolupráce. Pro schůzku je vhodné vyhradit 1,5 hodiny. Důležitá je účast vedoucích pracovníků s rozhodovací pravomocí.

Za tuto návštěvu nebudete nic platit.